Välkommen till Göteborgs Byggledning!

Göteborgs Byggledning startade 1999. Bolagets ägare är verksamma i företaget.
Största delen av verksamheten är förlagd i Göteborgsområdet.
Kommuner och Trafikverket är de huvudsakliga kunderna. Vi arbetar i anläggningsbranchen.